Scaleauto enduro

Speed’74  Scaleauto enduro reglement 2019 – 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding. 2

1.1 Deelnemers. 2

1.2 Tijdsplanning. 2

1.3 Race box. 2

2. Technische eisen in het kort 2

2.1 Gewicht 2

2.2 Breedte. 2

2.3 Rijhoogte. 2

3. Wedstijdreglement 3

3.1 Training. 3

3.2 Hand-out 3

3.3 Keuring. 3

3.4 Kwalificatie. 3

3.5 Race start 3

3.6 Race. 3

3.7 Pitstop. 3

3.7.1 Bandenwissel (NIET VERPLICHT) 3

4. Penalty’s. 4

4.1 Gewicht 4

4.2 Rijhoogte. 4

4.3 Baancommissarissen. 4

4.4 Keurmomenten. 4

1. Inleiding

De race zal verreden worden met 1/24 Scaleauto’s volgens het technisch reglement van Speed’74. Voor dit technisch regelement zie bestanden op facebook of kijk op http://www.speed74.nl/ bij reglementen. Er wordt tijdens deze race géén onderscheid gemaakt tussen de GT3 en STD klasse.

1.1 Deelnemers

Maximaal 8 teams van minimaal 2 man.

1.2 Tijdsplanning

Vrijdag:

Training van 19:00 tot 00:00.

Zaterdag:

8:00      trainen

9:00      hand-out banden en motor

9:45      keuring

10:15    concours

10:30    kwalificatie ( 1min. Baan is random )

11:00    start race

19:00    eind race/prijsuitreiking

De eindtijd en rijtijd zijn afhankelijk van het aantal teams, het streven is 6 uur effectieve rijtijd. 

1.3 Race box

1 set procomp3 (26.5mm hoog en 13mm breed)

1 Scaleauto SC-0029

(bij een defecte motor of het krom rijden van een velg kan een extra motor of set banden bij de wedstrijdleiding gekocht worden)

2. Technische eisen in het kort

2.1 Gewicht

Totaal minimaal 195,00 gram.

Kap minimaal 55,00 gram.

2.2 Breedte

Maximale spoorbreedte achter 83,00 mm.

Maximale spoorbreedte voor 80,00 mm.

De wielen mogen niet buiten de kap uitsteken.

2.3 Rijhoogte

Aanvang race 1.00mm (chassis en kap)

Minimale rijhoogte tijdens de race is tevens 1.00mm.

(advies is om achter hoger dan 1,2mm te beginnen)

3. Wedstijdreglement

3.1 Training

Vrijdag van 19:00 tot 00:00

Zaterdag van 8:00 tot 9:45 (alleen met wedstrijdauto)

Tijdens deze ochtend training zal de tijd op 5 minuten worden gezet en zal er doorgeschoven moeten worden. Je start op baan rood en loopt door naar links, je eindigt op baan groen.

3.2 Hand-out

Om 9:00 krijgen alle teams de wedstrijd motor en banden. Deze kunnen tot 9:45 ingereden worden.

De banden mogen NIET worden geschuurd, wanneer de banden geschuurd worden zal er verplicht een nieuw setje moeten worden gekocht. De motor mag alleen gesmeerd worden en absoluut niet open worden gemaakt.

3.3 Keuring

Alle auto’s dienen om 9:45 ingeleverd te zijn bij de keuring.

Herstel zal gedaan moeten worden bij de keuring.

3.4 Kwalificatie

Elk team krijgt 1 minuut de tijd om een snelle tijd neer te zetten. De winnaar van de kwalificatie start op baan rood, tweede baan groen etc.

Voor en tijdens de kwalificatie mag getapet worden.

De kwalificatie baan zal na de keuring bepaald worden.

3.5 Race start

De 6 snelste teams uit de kwalificatie zullen starten. Voor de start is er nog de mogelijkheid om de banden te tapen. De start is met valse start.

3.6 Race

De baan zal 3 keer rond gegaan worden.

3.7 Pitstop

Een pitstop mag alleen gedaan worden onder rijtijd en dus niet wanneer je een sit-out hebt of tijdens een baanwissel.

De pitstop gebeurd op een aangewezen plaats en de auto zal ook van de baan moeten worden gepakt op de aangewezen plaats (uitzondering als de auto niet meer kan rijden, dan zal de auto naar de pits gebracht moeten worden en gehaald moeten worden bij de baancommissaris).

Problemen die niet in de pits opgelost kunnen worden mogen bij de koffer opgelost worden.

3.7.1 Bandenwissel (NIET VERPLICHT)

De banden zullen eerst gehaald moeten worden bij de wedstrijdleiding en de banden die van de auto komen zullen weer ingeleverd moeten worden. De wedstijdleiding zal noteren dat er een bandenwissel is gedaan. Nogmaals, het is NIET verplicht om een bandenwissel te doen. De banden die dan gekocht worden zullen in rekening worden gebracht, want deze vallen buiten de race box.

4. Penalty’s

De penalty’s dienen onder rijtijd te worden voldaan.

4.1 Gewicht

Indien het gewicht van de auto tijdens de race lager is dan <189,99 gram, dan zal dit ten alle tijden aangepast moeten worden en is er een penalty van 10 ronden.

Wanneer de auto tussen de 190,00 en 194,99 gram is zal er enkel gewicht bij geplaatst moeten worden, geen penalty.

4.2 Rijhoogte

Indien de auto (chassis) tijdens de race lager is dan 1,00mm, dan zal dit aangepast moeten worden en is er een penalty van 10 ronden. Gaat de kap over de band tijdens de race door schade die is opgelopen bij een crash, dan zal dit aangepast moeten worden en is er géén penalty.

4.3 Baancommissarissen

Elk rijdend team moet baaninzetten.

Wanneer een team dit niet doet, dan zal het betreffende team niet door mogen rijden. 

Wanneer het team uit 2 personen bestaat zal het team bij pech dus eerst vervanging moeten regelen voordat de baaninzetter zijn post mag verlaten en kan gaan sleutelen, wanneer men dit niet eerst regelt zal er een penalty zijn van 10 ronden.

4.4 Keurmomenten

Er zullen tijdens de race meerdere momenten van keuring zijn.