Speed '74

Gentleman Jim, the Flying Scot

Introductie:James Clark jr. OBE {1936 -1968}, meer bekend als Jim Clark,  was een zeer talentvolle Schotse autocoureur die in de zestiger jaren wereldwijd bijzonder veel furore maakte. Jimmy werd geboren in een boerengezin en was het vijfde kind (de enige zoon), beoogd om vader James sr. op te volgen als houder van drie vrij grote boerderijen met landgoed. Als jongeman van 18 jaar kwam Jimmy in contact met bevriende leeftijdsgenoten die lid waren van een lokale ‘young farmers’ autosport clubje

Lees meer